Husmorvikar på resept for slitne kvinner

Kvinner strømmer til livsstilskurs.

Saken oppdateres.

Kvinner går nye veier

Kvinner har nesten dobbelt så mye sykefravær som menn. Nå strømmer kvinner til livsstilskurs og forsker foreslår husmorvikar på resept, skriver Pressenytt.

- Det har lenge vært kjent at kvinners sykefravær ligger langt over fraværet blant menn. Vi opplever at mange kvinner nå går nye veier for å bli i bedre stand til å takle en stressende hverdag, sier Kathrine Darell Hovland, daglig leder i Bwell. Hun forteller at mange arbeidsgivere sender sine ansatte på kurs i oppmerksomhetstrening for å redusere opplevelsen av stress både hjemme og på jobb.

Sykefraværet blant kvinner i første kvartal i år er på 9,3 prosent, mens tilsvarende tall for menn er på 5,8 prosent. Totalt økte sykefraværet fra 7 til 7,3 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, og økningen var størst blant kvinner.

Tallene er utarbeidet av NAV og Statistisk Sentralbyrå.

Moderne husmorvikar

Norske kvinner og menn oppgir helt forskjellige årsaker til sykefraværet, viser ei undersøkelse gjort av Liv Johanne Solheim og Kari Bjerke Batt-Rawden fra Østlandsforskning.

Menns fravær er relatert til jobben, mens kvinners fravær er knyttet til totalbyrden av situasjonen hjemme og på jobb.

- Vi kunne for eksempel ha en ordning med en form for moderne husmorvikar. Da kan det bli lettere for kvinner å holde seg i jobb, og de som har problemer privat kan komme i dialog om hvilke behov de har, sier Solheim til Pressenytt.

Hun synes det er interessant at kvinnelige arbeidstakere strømmer til kurs i oppmerksomhetstrening.

- Hvis arbeidsgivere skal treffe med tiltak mot sykefravær, må man helt klart forholde seg til kompleksiteten kvinner oppgir som årsak. Vi må ha bedre fantasi for å finne gode tiltak, og det er en utfordring både til NAV og frivillige organisasjoner, sier Solheim.

 
 
På forsiden nå