Laksen kjemper for å overleve

Sprellende storlaks på stramt snøre kan snart oppleves bare i Norge og noen få andre land. Den atlantiske laksen er truet i store deler av sitt leveområde, advarer WWF i en ny rapport.

Saken oppdateres.

Bestanden av atlantisk laks er redusert med hele 82 prosent de siste 30 årene. Den er helt utryddet i seks land, og står i fare for å forsvinne i ytterligere elleve. Norge er i dag den største enkeltforvalter av atlantisk laks, med en fjerdedel av bestandene. Sammen med Island, Skottland og Irland har vi 90 prosent av laksebestandene.

«Lakseparker»

- I verste fall vil den ville laksen om noen tiår bare finnes i spesielle, norske «lakseparker». Det rømmer så mye laks fra oppdrettsanlegg at det bare er et spørsmål om tid før mesteparten av det vi betrakter som vill laks er borte, sier rapportens redaktør, Henning Røed i WWF Norge.

Mye oppdrett

- Enkelte tror fisket i fjor var rekordartet. Det er feil. Laksefangstene på landsbasis var omtrent halvparten av det de var i 1980. Vi må heller ikke glemme at tallet fra i fjor omfatter mye rømt oppdrettsfisk. Over tid har fangstene i Norge gått nedover. I nord-Atlanteren samlet er fangstene på et lavmål, sier rådgiver Maren Aschehoug i WWF Norge.

Historisk fantes laks i et par tusen elver. Nå er den helt borte fra 309 elver i Nord-Amerika og Europa. I mange andre er den sårbar eller akutt truet på grunn av faktorer som sykdom, oppdrett, forurensning, kraftutbygging og overbeskatning i elv og sjø.

Utryddet

Heller ikke Norge har noen grunn til å skryte uhemmet. Situasjonen er nemlig at laksen er utryddet i 60 av våre vassdrag, og i ytterligere 200 elver er det fare for at den går samme vei. Selv om laksen som art ikke er truet i Norge, er mange lokale bestander borte eller i faresonen.

- Etter Rio-konvensjonen har vi en forpliktelse til å ta vare på vårt biologiske mangfold, og dermed den genetiske variasjonen. Det betyr at vi er forpliktet til å ta vare på de lokale laksebestandene, sier Aschehoug.

I følge WWF er rapporten den første som viser hvor dårlig det egentlig står til med den atlantiske laksen. I land som Tyskland, Nederland og Sveits er laksen borte. Selv ikke villmarksnasjonen Canada kan lokke med fiske etter atlantisk laks slik som før, sier WWF.

Rømming

- Rømming av oppdrettslaks er den trussel som øker mest mot laksen i den nordlige del av området. Det bekreftes for eksempel av US Fish and Wildlife Service i Gulf of Maine. I Norge har minst elleve millioner oppdrettslaks rømt siden 1988. Det er fire ganger mer enn de totale fangstene av villaks i alle norske elver og i norsk økonomisk sone i perioden.

- Også økningen i antall lakselus er en trussel. I områder med mye oppdrett kan konsentrasjonen av lus være et par hundre ganger høyere enn i naturen for øvrig. Det fører til at mye smolt av villaks stryker med, fremholder Aschehoug.

Rapporten fra WWF er lagt frem få dager før landene i den nord-atlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO) møtes i Spania.

På forsiden nå