Eik-Nes beskyldes for juks

En dansk statistiker beskylder professor Sturla Eik-Nes ved Regionsykehuset i Trondheim for juks og anklager ham for å balansere på kanten av vitenskapelig uredelighet.

Saken oppdateres.

- Det er svært uheldig hvis forskere kan publisere misvisende data i ansette magasiner og bruke det til å fremme egen karriere. Det bør få konsekvenser hvis en forsker ikke er i stand til å svare for seg når det reiser tvil om hans resultater, sier statistikeren og seniorforskeren Ole Olsen til det danske Dagens Medicin.

Bakgrunnen er et leserinnlegg Eik-Nes fikk publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet så tidlig som i 1984. Gjennom en omfattende undersøkelse hadde Eik-Nes avdekket flere fordeler ved å gi kvinner rutinemessig ultralyd i 18. og 32. svangerskapsuke.

Resultatene viste at kvinner som fikk rutinemessig ultralyd fødte færre døde barn og færre barn hadde behov for innleggelse. Samtidig ble det vist til at rutineundersøkelser ikke medførte økte utgifter for helsevesenet. Eik-Nes og hans forskerkolleger lovte i artikkelen å komme tilbake med en detaljert redegjørelse for undersøkelsen.

- Først etter 16 år har det lyktes å presse de norske forskerne til å offentliggjøre de endelige resultatene, og de gir et helt annet bilde. De viser ikke nedgang i dødeligheten, og antall innleggelse av barna nevnes ikke i artikkelen. Når det gjelder forbruk av ressurser, viser undersøkelsen nå at den har økt i gruppen som rutinemessig ble skannet, sier Ole Olsen. Han er til daglig seniorforsker ved Det Nordiske Cochrane-senteret i Danmark.

Sturla Eik-Nes mener det ikke er stor forskjell på innlegget i 1984 og artikkelen som nå er publisert i tidsskriftet Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynegogoy. Men han beklager at det har tatt så lang tid.

- Det skyldes blant annet en uheldig kombinasjon av problemer med dataregistreringen, og at jeg har byttet jobb underveis. Jeg har hatt det svært travelt, og etter hvert ble prosjektet et ”smertens barn” som måtte gjøres ferdig, sier RiT-professoren til Dagens Medicin.

Sturla Eik-Nes er leder av Nasjonalt Senter for Fostermedisin ved Regionsykehuset i Trondheim og ble i 1998 president for Verdensforbundet for ultralyd og kvinnesykdommer og fødselshjelp. Han har blant annet mottatt Ian Donald Gold Medal, som er den høyeste utmerkelse å få innen arbeid med ultralyd i gynekologi og fødselsmedisin.

På forsiden nå