Tar ikke barna på alvor

Norske politikere tar ikke barna på alvor. En undersøkelse viser at over halvparten av kommunene mangler tilsyn som ivaretar miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

Saken oppdateres.

Statens helsetilsyn frykter for helsen til barna som bor i kommuner uten tilsyn. - Det er helt klart flere barn enn nødvendig som blir utsatt for et helseskadelig miljø, sier rådgiver Øysten Peder Solevåg.

Barnas arbeidsmiljølov, som den også blir kalt, skal i utgangspunktet sørge for at barna har et skikkelig arbeidsmiljø hvor ingen risikerer å bli syke fordi det finnes et kontrollsystem som ivaretas deres interesser.

- Vi godtar ikke at kommuner unnlater å peke ut personer som er ansvarlige for at forskriften følges opp og som kan føre tilsyn. De kan ikke skylde på pengesekken heller, dette koster nesten ingen ting, sier Solevåg, som understreker at det er rektor ved den enkelte skole som har ansvaret for å si fra når noe er galt, men at kommunehelsetjenesten skal føre tilsyn med at «Barnas arbeidsmiljølov» blir fulgt.

Fylkeslegene har undersøkt 54 kommuner over hele landet og har funnet ut at over halvparten ikke har noen tilsyn som fungerer. Statens helsetilsyn synes dette er nedslående, og ber nå Sosial- og helsedepartementet om å skjerpe kravene til kommunene om å føre tilsyn med skoler og barnehager.

Helsedirektøren vil be om at departementet vurderer den retten både barn og foreldre har til å få informasjon om miljø- og helseforholdene på skolen eller i barnehagen, og retten de har til å klage på godkjenning av skoler og barnehager.

Fylkeslegene vil nå følge opp kommunene, og det kan også bli aktuelt å komme med pålegg til kommuner som ikke sørger for at skoler og barnehager hoilder seg til kravene i forskriften.

På forsiden nå