20 prosent av norske elever er analfabeter

En av fem norske elever er funksjonelle analfabeter når de går ut av grunnskolen. Guttene sliter mest, skriver Dagbladet.

Saken oppdateres.

Funksjonelle analfabeter har så dårlige lese- og skriveferdigheter at de vil få problemer med videre utdanning. De kan lese mekanisk, men forstår ikke innholdet i det de leser.

Dette kommer fram i den internasjonale PISA-undersøkelsen der leseferdighetene til skoleelever i 32 OECD-land er kartlagt. Fra Norge deltok 4.000 elever fra 180 skoler. Resultatene for Norges del er nedslående:

* Norske ungdommer leser aller minst sammenlignet med ungdom i andre OECD-land.

* Halvparten av 15-årige gutter leser aldri for fornøyelsens skyld.

* Norske skoleelever er blant de minst positive til leseaktiviteter av samtlige elever i OECD-landene.

* Jenter presterer bedre enn guttene på de aller fleste leseoppgavene.

* Norge er et av de landene med størst sprik mellom sterke og svake elever når det gjelder leseferdigheter.

Undervisningsminister Kristin Clemet (H) mener en av årsakene til det dårlige resultatet kan være at omfanget av lese- og skriveopplæringen i Norge er for liten.

- Det kan også være at opplæringen ikke er tilstrekkelig prioritert i lærerutdanningen, sier Clemet.

På forsiden nå