Den danske regjeringen ønsker å gjøre det mindre attraktivt å låne penger til for eksempel bolig.

Som del av en økonomisk helhetsplan for dansk økonomi, ønsker myndighetene derfor å justere ned rentefradraget.

— Rentefradraget settes gradvis ned med til sammen 5 prosentpoeng mellom 2021 og 2025, slik at den skattemessige fordelingen til investeringer i boliger blir redusert, heter i regjeringens forslag.

Eksempelregnestykke: Så mye øker skatten

Danmark har i likhet med Norge og Sverige ordninger for rentefradrag på lån.

Mens det for Norges del er et fradrag på 27 prosent, vil fradraget i Danmark i 2025 utgjøre 20 prosent på beløp under 50.000 kroner og 28 prosent over denne grensen.

Eksempelvis vil en person med renteutgifter for beløp under 50.000 kroner, få skatten økt med 1250 kroner i 2025. En person eller familie med renteutgifter på et beløp på 100.000 kroner, må betale 5000 kroner mer i skatt.

Særlig yngre mennesker kommer til å bli rammet av den foreslåtte endringen, fordi unge som regel har større gjeld.