foto
37 klagere har det siste halvåret fått helt eller delvis medhold i klagen sin i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester. Misnøye med saksbehandlingen og brudd på meglerens undersøkelsesplikt eller opplysningsplikt går oftest igjen. Bildet er en illustrasjon. Foto: Signe Dons

Klager på eiendomsmeglere: Her er syv saker der kjøpere og selgere vant mot megler

37 meglere har tapt i Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester så langt i år.