Rekordsal av hytter. Spesielt ei kjøpargruppe peikar seg ut.

foto