foto
ULIK PRAKSIS: Papir-, rest-, eller matavfall? Det kommer helt an på hvor i landet du befinner deg. Foto: Javier Auris

Denne kan kastes både i papir-, rest- og matavfall – avhengig av hvor i landet du bor