Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming i Norge. Forbudet ble første gang foreslått i 2012, men det er først nå det ble vedtatt.

Hensikten med forbudet er å redusere klimagassutslippet fra norske hjem.

I 2015 ble det sluppet ut 739.000 tonn CO₂ i året som følge av oppvarming med fossil olje og parafin. Med det nye forbudet, regner myndighetene med en utslippsreduksjon på 340.000 tonn CO₂ i året.

– Endelig blir vi kvitt det

Martin L. Brandtzæg, prosjektkoordinator i Naturvernforbundet, er lettet over at regjeringen endelig er i mål med forbudet.

– Endelig blir vi kvitt disse ineffektive klima- og miljøbombene, sier han og presiserer at arbeidet med å fjerne oljefyrer fra norske hjem, må settes i full gang.

Nedgravde ståltanker som utsettes for både fuktighet når oljen kondenserer inne i tanken og fra jordsmonnet på utsiden vil over tid ruste. Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Som huseier er det du som er ansvarlig ved en oljelekkasje. Foto: Foto: Naturvernforbundet

Les også:

Over 320.000 oljetanker er nedgravd rundt norske boliger, ifølge Miljødirektoratet.

Og selv om mange allerede har gått over til oljefri oppvarming, er det fortsatt mellom 60- og 80.000 husstander som bruker oljefyr. I tillegg er det rundt 75.000 som i dag varmer huset opp med parafinkamin, viser tall fra Miljødirektoratet.

For hver liter fyringsolje slipper disse ut 2,7 kilo CO₂. Et årlig forbruk på 4.000 liter utgjør like store utslipp som 4–5 nyere personbiler gjør på et år, ifølge Enova.

)– Bolig- og byggeierne har bare tiden og veien når de nå skal finne et egnet fornybart alternativ til oljefyren, understreker Brandtzæg.

– Velg fornybar løsning som erstatning

– Når oljefyren nå skal skiftes ut, er det viktig at det er fornybare løsninger som tas i bruk. Regjeringen legger til rette for nettopp dette ved at privatpersoner får støtte fra Enova til fjerning av oljetanker og til investering og installasjon av fornybare oppvarmingsløsninger, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding.

Nedgravde ståltanker som utsettes for både fuktighet når oljen kondenserer inne i tanken og fra jordsmonnet på utsiden vil over tid ruste. Lekkasjer fra gjennomrustede eller skadede oljetanker kan forurense både bolig, jordsmonn og grunnvann. Som huseier er det du som er ansvarlig ved en oljelekkasje. Foto: Foto: Naturvernforbundet

I 2016 fikk til husstander til sammen 29 millioner kroner i pengestøtte fra Enova for å kvitte seg med oljefyren eller – kaminen og byttet den inn i en fornybar og miljøvennlig varmekilde, ifølge Enova.

Naturvernforbundets Brandtzæg anbefaler dem som blir berørt av forbudet, om å bruke deres gratis nettjeneste oljefri.no for å komme i gang med å finne alternativ oppvarmingskilde.

– På nettsiden finner du informasjon om utfasing av fossil oljefyring og oversikt over alle alternativer.

Les også:

For eksempel kan oljefyr erstattes av varmepumpe, pelletskjel og – brenner, vedkjel, vedovn med vannkappe, fjernvarme og solfangere. Og parfinkammere kan blant annet erstattes av reintbrennende vedovn, varmepumpe eller pelletskamin.

– På nettsiden kan du også få informasjon over støtteordningene som finnes, samt komme i kontakt med lokale og kvalitetssikrede energispesialister som hjelper deg å få jobben gjennomført, fortsetter prosjektkoordinatoren.

Penger å spare

Selv om det kan koste litt å erstatte oljefyren med andre oppvarmingskilder, mener han at det vil være penger å spare i det lange løp.

– Våre beregninger viser at de aller fleste faktisk vil spare penger på å gå fra fossil oljefyring til en fornybar løsning, sier Brandtzæg.

– Selv de dyreste alternativene, der man er nødt til å lånefinansiere investeringen, vil over tid være rimeligere enn å bruke fossil fyringsolje, legger han til.

Les mer: Her får du oversikt over støtteordninger fra Enova!