foto
Sprekkene i tømmeret er fylt med gammel halm. Gamle, nostalgiske krukker for tørrvarer har fått plass på hyllen over benken. Foto: Lise Bjelland

Hun beholdt den brente veggen