foto
Vinduet i trappegangen vitner om hva Pål Mathiesen samler på. Foto: Jan Inge Haga

Pål har over 170 krukker og fat, alle fra samme fabrikk.