- Hvis du har små barn og stram økonomi, kan det vært lurt med formålssparing i banken. Da kan du sette inn et månedlig beløp på en innskuddskonto til for eksempel konfirmasjon, bunad eller sertifikat, og så har du pengene tilgjengelig når disse utgiftene dukker opp, sier Maren Stangeland Oftedal, produkteier sparing i SR-bank.

Men dersom du har en mer romslig økonomi og er villig til å ta risiko med pengene du sparer til barna, anbefaler hun aksje og/eller fondsparing.

- Banken din vil kunne hjelpe deg med å kartlegge din risikotoleranse og evne, og basert på dette vil de kunne gi deg en konkret anbefaling til hvordan du bør spare.

Tommelfingerregelen

Som hovedregel er det lurt å skille mellom kortsiktig og langsiktig sparing. Hvis du skal spare til barna i mer enn fem år og ikke trenger noen av sparepengene i løpet av denne perioden, kan det lønne seg å spare i aksjefond.

- På kort sikt kan aksjene falle, men over tid er sjansen stor for at pengene formerer seg. I snitt vil penger i aksjefond øke 7,5 prosent i året, mens innskuddsrenten i banken kun gir omlag 1 prosent.

Aksjefond består av en sammensetning av flere enkeltaksjer, og på den måte så fordeles risikoen i motsetningen til å investere kun i en enkeltaksje. Begge sparemetodene kan gi god avkastning på pengene dine. Foto: NTB Scanpix

For mange så kan jungelen av ulike aksjefond virke uoversiktlig, for dem kan det være et godt alternativ å spare i aksjefond som banken velger ut for deg.

- Aksjefond består av en sammensetning av flere enkeltaksjer, og på den måte så fordeler du risikoen i motsetningen til å legge alle eggene i samme kurv og kun investerer i en enkeltaksje. Begge sparemetodene kan gi god avkastning på pengene dine.

- Men poenget er at du ikke har noen garanti, avkastningen står i forhold til spareformens risiko, sier Maren Stangeland Oftedal, produkteier sparing i SR-bank.

I barnets navn?

Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea sier at man bør gjøre en avveining om det er lurest å spare i barnets eller eget navn.

- Sparer du i barnets navn, er du sikret at barnet får midlene dersom du skulle gå bort. Er du i, eller nærmer deg en formuesposisjon, kan det være smart å spare i barnets navn slik at du selv unngår høyere formueskatt, sier Reitan.

Aksjefond består av en sammensetning av flere enkeltaksjer, og på den måte så fordeles risikoen i motsetningen til å investere kun i en enkeltaksje. Begge sparemetodene kan gi god avkastning på pengene dine. Foto: NTB Scanpix

Men det er også noen ulemper med å spare i barnets navn.

- Hvis barnet får for høy formue, vil det kunne begrense låne – og stipendmulighetene i lånekassen.

Og en annen ting å være klar over, er at foreldre mister kontroll over sparepengene til barnet når den håpefulle blir myndig.

Anbefaler BSU til skattebetalere

BSU er en kjent sparemetode som gir god avkastning, men det er mest lønnsomt for skattebetalere. Reitan mener derfor at det er mer lønnsomt å spare til barna i aksje eller kombinasjonsfond, fram til de selv får skattbar inntekt.

- Man kan trekke mye av på skatten dersom man sparer i BSU, men det hjelper ikke dersom man ikke betaler skatt. Så hvis det er lenge til barna selv kommer i den posisjonen og du kan tenke langsiktig sparing, vil jeg heller anbefale sparing i aksje – eller kombinasjonsfond, sier Reitan.

Dersom pengene som spares skal brukes forholdsvis raskt, er gjerne banken det beste alternativet.

- Da ville jeg utsatt dem for minst mulig risiko – altså satt dem i banken, mener Reitan.

I følge en undersøkelse som Nordea gjennomførte i 2015, oppga 16 prosent at de sparer til barna sine. De med høyest inntekt, sparer mest. Blant husstander med en samlet brutto inntekt på over 1 million kroner, sparte hele 27 prosent til barna sine.

- Husk at det aldri er for sent å begynne med sparing til barna, heller ikke om de nesten er voksne. Noen tenker kanskje at de heller vil hjelpe barnet økonomisk i studietiden, men jeg vil ikke anbefale at slik pengehjelp går på bekostning av sparing, tipser Reitan i Nordea.