Da hun kjøpte huset for 13 år siden, var det nedslitt. Romløsningen var heller ikke ideell.

foto