Seks typiske temaer for nabokrangler. Dette er reglene og løsningene.