Hvert år oppstår det en mange konflikter mellom norske forbrukere og håndverkerfirma.

I fjor gjaldt hver syvende klage til Forbrukertvistutvalget, og hver tiende klage til Forbrukerrådet, håndverkertjenester. Det viser en dybdestudieForbrukerrådet nylig har publisert.

De mener det høye konfliktnivået henger sammen med at det for sjelden inngås kontrakt mellom forbruker og håndverker. For ifølge Forbrukerrådets befolkningsundersøkelser, er det kun to av ti som sier de inngikk skriftlig kontrakt om alle vilkår med håndverkeren. 18 prosent sier de hadde skriftlig avtale som bare omfattet pris, mens 28 prosent kun hadde muntlig avtale med håndverkeren. En fjerdedel hadde ikke en gang avtalt pris på forhånd.

Les også: Skal du hyre håndverker? Advokat advarer mot selskapsform

– Skriv kontrakt

Dette ønsker Forbrukerrådet nå å sette fokus på. De mener at en skriftlig kontrakt er alfa og omega når man skal kjøpe tjenester fra en håndverker.

– Skriv alltid en kontrakt hvor det står klart og tydelig hva slags arbeide som skal utføres, oppfordrer de.

For dersom du har en skriftlig kontrakt, er det enklere å fastslå hva dere er blitt enige om.

Og skulle det oppstå uenighet i forbindelse med arbeidet, står du sterkere dersom du har en kontrakt å falle tilbake på.

– Men mange konflikter kan unngås når viktige forhold er avklart på forhånd, påpeker Forbrukerrådet.

Les også:Seks typiske oppussingstabber du må unngå

Få med detaljene

En god kontrakt bør inneholde klart og tydelig hva jobben går ut på. Den bør også inneholde momenter og detaljer som pris, oppstart, fremdrift, ferdigstillelse, betalingsbetingelse og døgnmulkt. Den bør i tillegg definere ansvarsfordelingen mellom deg og de ulike aktørene.

Standard Norge har laget en gratis mal på kontrakt som kan brukes. Den finner du her.

Skulle det vise seg at arbeidet trenger å endres underveis, eller at du får behov for andre tilleggsarbeider, bør du skrive en særskilt avtale om dette, råder Kompetansesjekk.no på sine nettsider. De er et samarbeid mellom Mesterbrev, Fagrådet for våtrom og Direktoratet for byggekvalitet.

Den særskilte avtalen bør også inneholder spesifikk informasjon om merpris, fradrag og tid, anbefaler Kompetansesjekk.no.

Befar arbeidet

Når arbeidet er utført, bør du avslutte det formelt, for eksempel ved å befare arbeidet sammen med håndverkerne.

14 prosent av de som har kjøpt håndverkertjenester de siste to årene, mener at de har hatt grunn til å klage på arbeidet som ble utført på boligen, ifølge Forbrukerrådets ferske dybdestudie. De fleste som hadde grunn til å klage, gjorde også dette, og da som regel direkte til håndverkeren

Skulle du oppleve at jobben håndverkeren har utført, ikke er god nok eller ikke er i samsvar med kontrakten, kan du holde tilbake så mange penger det ville kostet å få utbedret feilen eller mangelen. Håndverkeren har både rett og plikt til å rette feilen, og det skal skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for forbrukeren.

Kommer du ingen vei med klagen din hos håndverkeren, kan du kontakte til Forbrukerrådet.

Du har du fem års klagefrist på arbeide utført på hus og hytter. Likevel er du forpliktet til å klage så raskt som mulig , for dersom du gir beskjed for sent, kan du i verste fall miste retten til å klage.

FAKTA:

Sjekk referanser

Før du ansetter håndverker, bør du sjekke referanser.

Snakk med venner og bekjente og hør på deres erfaringer

Sjekk den offisielle informasjonen om firmaet, hvorvidt det er registrert i enhetsregisteret (www.brreg.no), og om økonomien er tilfredsstillende

Dersom arbeidet er søknadspliktig, bør du sjekke at firmaet har tilstrekkelige godkjenninger.

Spør om mesterbrev og sjekk kompetanse og mesterregisteret.

Sjekk håndverkeres kompetanse påkompetansesjekk.no