Ungdommene flytter mobbingen til nettet

– Mobbing ansikt til ansikt ser vi ikke, det foregår på internett, sier elevene i 10. trinn ved Huseby skole i Trondheim.

Saken oppdateres.

I underkant av 60000 barn og unge blir ukentlig eller oftere mobbet i Norge. Minst halvparten av denne mobbingen foregår nå på internett, viser en landsomfattende undersøkelse i grunnskolen.– For seks år siden var det mest vanlig å mobbe ansikt til ansikt. Nå ser vi imidlertid mobbingen foregår like mye på internett blant elever på ungdomsskolen, sier Erling Roland. Han er professor ved Senter for Atferdsforskning i Stavanger, som har utført undersøkelsen. Det er særlig jenter som mobber via internett.Mest på sosiale medierRoland tror den økende trenden med nettmobbing blant annet skyldes at det er lettere for mobberne å skjule seg.– Det viser seg at terskelen for å mobbe via internett er mye lavere enn tradisjonell mobbing. Det er lettere å tråkke på et menneske som man ikke ser ansiktet på. Datamaskinen skaper en distanse og et filter som tar vekk de menneskelige sperrene. Samtidig er det mange unge som ikke skjønner at det er ulovlig, forklarer han.Det er først og fremst på sosiale medier at mobbingen foregår.– Unge kan være ekstremt utspekulerte, sier Rune Røsten, leder for VG Nettby. Sju av ti tenåringer her til lands er medlem i nettsamfunnet, og Røsten opplever at mobbing er et stort problem.– Det er snakk om effektiv kommunikasjon og dermed en god arena for mobbing, sier han.TerroreffektDet er foreløpig lite forskningsbasert kunnskap om mobbing på nett, både i Norge og internasjonalt.– Vi vet ikke så mye om hvilken effekt digital mobbing har på dem som blir utsatt for det, sammenlignet med tradisjonell mobbing. Men det har jo generelt sett en tendens til å skape angst, depresjon og ødelegge selvbildet. Selvmordsfaren er også betraktelig høyere blant mobbeofre, sier Roland.Professoren mener nettmobbing har en slags terroreffekt på ofrene.– Man vet aldri når det skjer, hvem står bak og hvem som er publikum. Det er svært belastende, og man kan aldri gjemme seg vekk som man kan ved tradisjonell mobbing, understreker han og fortsetter.– Mobbing er det største velferdsproblemet vi har blant unge i Norge i dag. I tiden som kommer vil nok trenden med digital mobbing bare fortsette, og stadig yngre barn vil benytte denne arenaen.– Naive voksneBåde Roland og Røsten mener den største utfordringen knyttet til nettmobbing er liten kunnskap blant foreldre og skole.– Mange voksne har et naivt forhold til barnas nettbruk. De kjenner ikke til nettsidene de unge bruker, og forstår ikke kommunikasjonsformen, sier Røsten.Flere skoler er i dag aktive med såkalte antimobbing-program, som for eksempel Respekt. Problemet er at disse ikke er oppdaterte på digital mobbing.– Programmene er rettet mot den tradisjonelle formen for mobbing. Vi henger etter, men jobber med å integrere nettmobbing i disse forebyggende tiltakene, sier Roland. Også Medietilsynet har intensivert arbeidet med å systematisere tiltakene mot mobbing i skolen.– Målet er at elevene skal utvikle bedre digital dømmekraft, en sosial kompetanse på nettet, sier prosjektmedarbeider Helle Jacobsen.

Har sett jevngamle blitt mobbet

– Mobbing ansikt til ansikt ser vi ikke, det foregår på internett, sier elevene i 10. trinn ved Huseby skole i Trondheim. Alle de fire tenåringene er aktive på sosiale medier, og medlem av både Facebook og Nettby.– Vi ser på bilder som andre legger ut og holder kontakten med venner, sier Christine Kristensen. Allerede på barneskolen oppdaget hun og Anniken Skarsaunet Nettby. Guttene ble først interessert i sosiale medier for et par år siden.– Nå er alle der, sier Tu Pham og Pardeep Bhatt.De fire ungdommene har alle sett at jevngamle har blitt mobbet digitalt. Ingen av de har selv mobbet andre, understreker elevene.Hiver seg med på bølgen– Dersom noen misliker en person, er det lett å skrive en slem kommentar til vedkommende på nettet. Særlig hvis det har vært krangling mellom de tidligere, blusser det raskt opp mobbing på for eksempel Nettby, sier Christine.–Det er mye lettere å skrive en kommentar på internett enn å konfrontere noen med det face to face, sier Anniken.– Man blir jo tøffere på nett, erkjenner Tu.–Det også enklere for andre å hive seg med på mobbingen. Dermed blir det gjerne mange som er frekk mot den samme personen, understreker Christine.Huseby skole er med i antimobbing-programmet Respekt.–Vi snakker jo mye om mobbing i undervisningen, men er usikker på programmet har noen effekt, si er de.«Dersom noen misliker en person, er det lett å skrive en slem kommentar til vedkommende på nettet.» 
På forsiden nå