Er du en Blogger?

Hvert år har sine nye mote-ord. Og i 2004 var Blog det heteste av dem alle.

Saken oppdateres.

1991 hadde «Grunge», 1999 hadde «Mobil» og 2001 hadde «Cyber-cafè». Men 2004 har vært Blog`ens år.Top 10 listen over årets mest oppslåtte ord blir hvert år presentert av det amerikanske leksikon-forlaget Merriam-Webster. Og i år så blog`et vi mer enn noengang tidligere.

En «Blog» (eller Weblog som er den korrekte betegnelsen) er en personlig journal som publiseres på nettet sammen med idèer, kommentarer, linker, nyheter og tanker om framtiden. Slike blog`er blir skrevet av alt fra spill-utviklere, politikere, musikere, filmstjerner, regissører, direktører og redaktører. Formålet er å gi publikum (i de fleste tilfeller hardcore-fansen) et innsyn i hva den gjeldende person selv mener om sitt arbeide / produkt, samt å gi små hint om hva som kan komme fra den kanten. Blog`er har eksistert på nettet helt siden den spede start, men det er først i 2004 at "bloggin`" har blitt et større fenomen.Nå har ordet også fått "offisiell" status i og med at de figurerer i offisielle oppslagsverk og ordbøker.

En ny blog blir lagt ut på nettet hvert 5.8 sekund, melder IT-avisen i dag, og det skal finnes rundt regnet fem millioner blogger på nettet i skrivende stund. Kun en fjerdel av disse er aktive, hvilket vil si at de oppdateres jevnlig. Av alle bloggene som finnes på nettet er de politiske (og da særlig de amerikanske) de mest leste.Her er Merriam-Websters Top 10 for 2004:

1. blog (weblog, en personlig dagbok, kronikk)2. incumbent (en plikt, et kall; felt it was incumbent on us all to help)

3. electoral (valg, valgdeltakere, velgere)4. insurgent (et opprør mot den sittende ledelse)5. hurricane (en tropisk syklon, vind vindstyrke på mer enn 119 km/t)6. cicada (medlemmer av insektfamilen Cicadidae)7. peloton (en liten gruppe soldater, kan også brukes innen

sykkelsporten; en gruppe syklister som holder set tett sammen)8. partisan ( en idealistisk, ofte militant, tilhenger av en fraksjon)9. sovereignty (all makt, fullstendig uavhengighet)10. defenestration (ord som beksriver handlingen å kaste noen eller noe ut av et vindu)

 
 
På forsiden nå