NTNU skal sikre bedre norsk internett

Det norske internettet er for sårbart, mener ekspertene.

Saken oppdateres.Det norske nettet er for sårbart, mener USIT ( universitetets senter for informasjonsteknologi) i Oslo. Derfor samarbeider nå USIT med IT-miljøene ved universitetene i Trondheim, Bergen, Tromsø og Stavanger jobbe for å opprette fire regionale knutepunkter for den norske internettstrukturen.Det norske nettet er sårbartI dag sendes i mange tilfeller den norske internettrafikken vie èn av to svitsjer i Oslo som kalles NIX1 og NIX2 ( Norway Internet eXchange), skriver digi.no. Disse knutepunktene er de mest sentrale komponentene innenfor norsk internettstruktur. Over 30 internett-leverandører utveksler sin trafikk bare over den ene av disse knutepunktene ( kalt Cisco-bokser). Noe som USIT mener gjør det norske internettet sårbart i sin helhet. De fire nye regionale knutepunktene som etter planen skal rulles ut i mai skal gjøre hele den norske infrastrukturen på nett mer roboust.Bevilget penger i fjorPost -og teletilsynet bevilget penger til å utvikle en mer robust infrastruktur allerede i fjor. Og resultatene skal være synlige i løpet av våren og sommeren.- USIT samarbeider med IT-miljøene ved universitetene i Trondheim, Stavanger, Bergen og Tromsø om opprettelsen av fire regionale IX`er, sier Kjetil Ottar Olsen, seksjonsjef ved USIT til digi.no.

- Disse vil bli opprettet under en felles organisasjon som har ansvaret for alle knutepunktene. Disse vil erstatte knutepunktene BIX og TRDIX i henholdsvis Bergen og Trondheim som fram til nå har vært lokalt drevet.Har mye å si for IP-telefoniOlsen forteller at disse nye knutepunktene vil ha mye å si for IP-telefoni og annen sanntids direkte-kommunikasjon, men mindre å si for vanlig web-surfing.

- De regionale IX-ene vil gjøre det mulig for ISP-ene å utveksle trafikk lokalt, uten å sende trafikken til Oslo og tilbake. I dag er det slik at mye av den regionale trafikken går via NIX1 eller NIX2 her i Oslo.USIT håper å få IX`ene i Tromsø og Trondheim operative før 1. mars. IX`ene i Bergen skal etter planen følge etter senere samme måned, mens Stavanger kommer siste med sin operative IX i løpet av sommeren.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå