Norge har ingen strategi. I Kina skjer utviklingen i et enormt tempo: Hva er det de gjør som ikke vi gjør?