– Vi lurer på i hvor stor grad foreldrene rent faktisk kan føle seg trygge på at klokkene gir korrekt informasjon om hvor barnet er. Hvis klokkene ikke kan angi for eksempel «trygge» soner 100 prosent korrekt, kan det gi foreldrene en falsk trygghet som potensielt kan sette barns sikkerhet i fare, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til NTB.

De to produsentene Forbrukerombudet klager inn, er Gator og Xplora, som er to av de mest populære GPS-klokkene for barn.

Forbrukerombudet: – Bryter loven

«Forbrukerombudets vurdering er at markedsføringen og avtalevilkårene som Gator benytter i forbindelse med salg av Gator 3 GPS-klokker for barn, reiser en rekke spørsmål etter markedsføringsloven og også bryter loven på en rekke punkter», konkluderer Forbrukerombudet i brevet til Gator Norge.

Den samme formuleringen benytter ombudet i oppsummeringen av brevet sendt til Xplora.

Innkallingen kommer dagen etter at Forbrukerrådet gikk ut med nyheten om at det var funnet alvorlige sikkerhetsfeil i flere GPS-klokker for barn. Som følge av funnene, har Forbrukerrådet klaget produsentene inn til både Datatilsynet og Forbrukerombudet for brudd på personopplysningsloven og markedsføringsloven.

Produsentene av tre forskjellige GPS-klokker er allerede varslet om funnene i Forbrukerrådets test. To av dem sier at problemene er løst, mens en tredje vedgår at enkelte klokker fortsatt er sårbare og ber brukerne ta kontakt slik at dette kan rettes opp i.

PS! Forbrukerrådet i Norge har samarbeidet med forbrukerråd i mange andre land i etterkant av undersøkelse, og funnene kan få konsekvenser for leverendører av smartklokkene i flere land. Undersøkelser er omtalt av store internasjonale medier som BBC og CBS News.