Et bredbånd som lugger er irriterende, enten det skal strømmes TV-serier eller jobbes fra hjemmekontor.

Bredbånd er blitt en samfunnskritisk infrastruktur. Disse leverandørene kommer best og dårligst ut i EPSI Norges måling av kundetilfredshet:

Én av tre ville ha byttet leverandør om de kunne

– Kundetilfredsheten i privatmarkedet er fortsatt på svake nivåer, og fire av ti kunder er misfornøyde med bredbåndet, skriver Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Norge, i en pressemelding.

EPSI-målingen viser at:

  • 30 prosent opplever at bredbåndshastigheten ikke er i henhold til avtalen.

  • 49,4 prosent av kundene har klaget, og da særlig på ustabilt nett.

  • Av disse oppgir 59 prosent at problemet ble løst når de klaget.

  • Kundene over 60 år jevnt over mer fornøyde enn kunder i de øvrige alderssegmentene.

  • Én av tre kunder svarer at de sannsynligvis ville valgt en annen leverandør i dag, dersom de kunne gjøre det.

Av undersøkelsen fremgår det også at både stabiliteten, hastigheten og wifi-opplevelsen rundt om i de norske hjem vurderes som bedre enn før.

Denne bedringen er likevel ikke nok til å heve den samlede kundetilfredsheten i nevneverdig grad.

De små vipper Altibox ned fra tronen

Til topps i år går samlegruppen «øvrige». Her finner vi en rekke mindre bredbåndsselskaper som blant andre Tafjord Bredbånd, Ice, Nokab, Lynet og Enivest.

Disse vurderes som gode på pris, de har et solid renommé ute blant sine kunder og fremstår som enkle å ha med å gjøre.

Altibox har etter mange år på toppen av EPSIs årlige måling av kundetilfredshet (se tabell nederst i saken), i år måttet ta til takke med en annenplass.

Det er ikke Altibox fornøyde med og vil gå inn i de konkrete tilbakemeldingene fra kundene for å se hva de kan gjøre for å gjøre kundene mer fornøyde.

Det uttaler kommunikasjonssjef i Altibox, Andreas Veggeland, i en e-post til oss.

– Flere kunder nevner at de savner TV 2, som årsak til at de er mindre tilfredse med oss enn tidligere. Etter over et halvt år med svarte TV 2-skjermer har vi forståelse for at folk er lei av å vente, og vi jobber derfor hardt for å få TV 2 tilbake så raskt som mulig.

Telia kommer dårligst ut

I bunnen av 2022-målingen finner vi Telia, som kjøpte Get i 2018:

– I år har vi i perioder hatt svært høy trafikk inn til vårt kundesenter, og mange kunder har dessverre måttet vente lenge for å få hjelp. Situasjonen på kundesenteret er bedre nå, men dette har nok vært med på å påvirke resultatet av målingen, forklarer Daniel Barhom, som er kommunikasjonssjef i Telia.

Han bedyrer at Telia tar kundenes tilbakemeldinger på største alvor og viser til at moderniseringen av fastnettet, sammen med mange andre tiltak, vil gi kundene mer fart, kapasitet og stabilitet.

Også NextGenTel scorer lavere enn bransjesnittet. I sin rapport skriver EPSI følgende om Telia og NextGenTel:

«Selv om prisen på bredbåndet fremstår som konkurransedyktig, er kundene ikke spesielt fornøyd med hverken bredbåndskvaliteten eller servicenivået som tilbys.»

Telenor er den av aktørene som kan vise til den største fremgangen fra i fjor.

Er du misfornøyd med manglende valgfrihet i bredbåndsmarkedet? Send oss gjerne en e-post.