Enebolig 2,5 millioner kroner dyrere på 2 år

Trondheim: En enebolig i Tonstadbrinken 31 ble i januar 2019 solgt for 3,5 millioner kroner.
De nye eierne av boligen er Eilert Magnus Lysfjord og Kathrine Lysfjord, som kjøpte eneboligen av Livar Rødsten.