Tomt i Kjerkvegen solgt for 1,6 millioner kroner

Oppdal: Ei tomt i Kjerkvegen 274 ble i februar 2019 solgt for 1,6 millioner kroner.
Den nye eieren av boligen er Torkil Munkhaugen, som kjøpte tomta av Oppdal Skiheiser As.