Enebolig 5,1 millioner kroner dyrere på 10 månder

Trondheim: En enebolig i Arne Solbergs veg 28 ble i mars 2019 solgt for 5,6 millioner kroner.
De nye eierne av boligen er André Grytvik og Elisabeth W Johansen, som kjøpte eneboligen av Bente Maria Merino.