Flere nye eiere i Tellefsens gate 14

Gartneriet As har solgt 5 boliger i Tellefsens gate 14. Salgssummen varierer fra 3,2 millioner til 6,1 millioner.
Dette er kjøperne, med boligprisen i parantes: