Ny eier av Karussdamveien 5

Indre Fosen: En enebolig i Karussdamveien 5 ble i august 2019 solgt for 1,6 millioner kroner.
De nye eierne av boligen er Bjørg E Bjørnebo og Lennart Fredsønn Bjørnebo, som kjøpte eneboligen av Maria Elisabeth Sletvold.