Innlegget 2 solgt for første gang på 39 år

Midtre Gauldal: En enebolig i Innlegget 2 ble i oktober 2019 solgt for 2,2 millioner kroner.
De nye eierne av boligen er Anders Grytdal og Elise Sætereng, som kjøpte eneboligen av Egil Folstad.