Balders veg 3 solgt for første gang på 12 år

Verdal: En enebolig i Balders veg 3 ble i mai 2020 solgt for 1,7 millioner kroner.
Den nye eieren av boligen er Håkon Vinne, som kjøpte eneboligen av Maren J Suul Nessemo.