Flere nye eiere i Tonstadbrinken 325

Varmbo Bolig As har solgt 4 boliger i Tonstadbrinken 325. Salgssummen varierer fra 3,3 millioner til 3,4 millioner.
Dette er kjøperne, med boligprisen i parantes: