foto
Kristine Gangstø Byrkjedal og Tollef Byrkjedal har forberedt seg så godt de kan på foreldrerollen. Her med datteren Anna (3 måneder). Foto: Kjartan Bjelland

Hva bør man diskutere før man får barn? Dette avklarte Kristine og Tollef før de ble foreldre.

Spesielt én ting kan være viktig å snakke om.