Har man krav på å jobbe hjemmefra for å følge opp ungdomsskoleeleven?