Ny forskning: Barn og unge som sliter med å håndtere følelser, er mer utsatt for psykiske plager senere i livet

foto