Møtes du ofte av et «ikke no'» eller «husker ikke» etter barnehagedagen?

foto