Julian (3) får ikke barneforsikring fordi han har Downs syndrom