«Rådebank»: Kan vi forutse hvem som vil prøve å ta livet sitt?