foto
Hjemme hos familien Berger er det strenge regler også når barna blir gamle nok til å få egen mobil. Snapchat, Tiktok og Instagram skal ikke brukes før de er gamle nok. Foto: Tomm Christiansen

Truls (9) må vente med å få mobil. Foreldrene mener telefoner skaper kjøpepress.