foto
Før barn selv utvikler forståelsen for hvilke konsekvenser egne valg kan føre til, må voksne være tydelige på hva som er riktig og galt, sier pedagog, foredragsholder og forfatter, Anne Nielsen. Det er foreldrene som må peke ut retningen for barna, ikke omvendt. Foto: Lea Dohle

Syv klassiske feil i moderne barneoppdragelse: – Gir grunn til uro