Mistanke om at et barn utsettes for vold eller overgrep? Slik går du frem.

foto