Psykologen: Koronaen kan true selv solide parforhold. Her er grepene for å unngå brudd.