foto
Vi ser våre foreldre i lys av den barndommen vi hadde. Barnets blikk blir med oss inn i voksenlivet, skriver psykolog Line Marie Warholm. Foto: Sergio Membrillas

Barndommen preger oss resten av livet. Men forholdet til foreldre kan heles når vi blir voksne.