Vi ser våre foreldre i lys av den barndommen vi hadde. Barnets blikk blir med oss inn i voksenlivet, skriver psykolog Line Marie Warholm. Foto: Sergio Membrillas

Barndommen preger oss resten av livet. Men forholdet til foreldre kan heles når vi blir voksne.

Vigdis Hjorths siste roman sier noe vesentlig om forholdet mellom voksne barn og deres foreldre, skriver psykolog Line Marie Warholm.