Der kunde og håndverker møtes

Mens de aller fleste i håndverksbransjen har følt effekten av finanskrise og nedgang i boligmarkedet, kan den nettbaserte formidleren av anbud notere en dobling av omsetningen i fjorårets siste kvartal.

Saken oppdateres.

Den store endringen kom i september/oktober i fjor. Sammenlignet med tallene fra 2007, kunne Åge Breivik som er daglig leder i Anbudstorget se at omsetningen hadde økt fra 300 000 kroner til 700 000 kroner i oktober og november.

- De to siste årene har vi hatt god inntjening, og nå virker det veldig lovende, sier Breivik. Verdien av anbud som fløt gjennom nettsiden i fjor lå på en halv milliard kroner, dvs 20 anbud i snitt hver eneste dag.

- For oss genererer dette en inntekt på mellom fire og fem millioner kroner i året, sier Åge Breivik.

Genial idé

Åge Breivik var industriarbeider i Trondheim da han i 2003 fikk ideen om å starte denne tjenesten på nett.

- Jeg så at det var mange bedrifter som jobbet med anbud, og så tenkte jeg at det må da gå an å lage noe på det, forteller han.

Kort fortalt fungerer nettsiden på følgende måte: Kunden registrerer en anbudsforespørsel på nettsiden. Denne er gratis og uforpliktende. Det kan dreie seg om snekkerarbeid, murerarbeid, rørleggertjenester, gravearbeid eller annen håndverkertjeneste. Når forespørselen er registrert, blir den sendt ut til alle aktuelle håndverkerbedrifter i kundens fylke eller region. Kunden vil deretter motta anbud på jobben fra de bedriftene som har ledig kapasitet.

- Du kan si vi fungerer som en kontaktformidler mellom private og offentlige kunder som ønsker kontakt med en ledig håndverker, forklarer Breivik.

Vokste til aksjeselskap

Anbudstorget har fått stadig flere medlemmer siden starten i 2003, og i dag er 1880 bedrifter tilsluttet nettsiden.

- Vi vokste ut av enkeltmannsforetaket, og i fjor opprettet jeg et aksjeselskap. Vi har tre ansatte; en sekretær, en systemutvikler og meg selv som daglig leder, forteller Breivik, som sitter på 70 prosent av aksjene, mens systemutvikler Daniel Beck har 30 prosent.

- Det er positivt at alle jobber for egen vinning, og vi må stå på for å lykkes, sier Breivik. Han ser ikke bort fra at det blir nødvendig å ansette flere medarbeidere og er forlengst kontaktet av utenlandske interesser som ønsker å se på muligheten for videre samarbeid om nettstedet.

15 000 e-poster daglig

Bedriftens statistikker viser at både privatpersoner og offentlig sektor benytter anbudstjenesten, med en liten overrepresentasjon på privatmarkedet.

- Vi har kunder med ulike forespørsler, noen ønsker å pusse opp kjøkken eller bad, mens andre ønsker takomlegging eller mindre restaureringsarbeider. Ettersom kundenes budsjetter er ulike, har vi lagt inn kolonner med forskjellige prisgrupper, slik at håndverksbedriftene vet hva de har å forholde seg til, forteller Breivik.

- Vi sender ut alt fra 500 til 15 000 e-poster hver eneste dag, og da kan ledige bedrifter svare på disse eller la være å svare på anbudet, dersom de ikke har ledig kapasitet.

Kvalitetssikring

Det er slett ikke alle som har like god erfaring med håndverkere, så for å være på den sikre siden er det viktig å velge en håndverker som er tilsluttet en bransjeorganisasjon og som har fagbrev, mesterbrev eller annen offentlig godkjenning.

- Vi jobber kontinuerlig med kvalitetssikring av våre medlemmer. De som har sentral eller lokal godkjenning, fagbrev eller mesterbrev er merket med dette. Men det er i realiteten kunden selv som må sørge for å kvalitetssikre håndverkeren.

Som nyttig verktøy har vi satt opp en veiledning med gode råd som kunden kan bruke for å kvalitetssikre og for å unngå krangel og uenighet med håndverkeren underveis. I tillegg har vi etterhvert fått mange referanser fra tidligere kunder som også er publisert.

Ingen forpliktelser

Anbudstorget.no er lagt opp slik at man kan avslutte eller endre forespørselen når det passer. Man kan også se hvilke bedrifter som har mottatt anbudet, når anbudet er godkjent.

- Tjenesten er gratis og helt uforpliktende, man er ikke bundet til å inngå avtale med noen av håndverkerne som tar kontakt, sier Åge Breivik. Tjenesten finansieres av håndverksbedriftene som annonserer og inngår ulike avtaleperioder med nettstedet.

 
 
På forsiden nå