Der kunde og håndverker møtes

Mens de aller fleste i håndverksbransjen har følt effekten av finanskrise og nedgang i boligmarkedet, kan den nettbaserte formidleren av anbud notere en dobling av omsetningen i fjorårets siste kvartal.

Den store endringen kom i september/oktober i fjor. Sammenlignet med tallene fra 2007, kunne Åge Breivik som er daglig leder i Anbudstorget se at omsetningen hadde økt fra 300 000 kroner til 700 000 kroner i oktober og november.

- De to siste årene har vi hatt god inntjening, og nå virker det veldig lovende, sier Breivik. Verdien av anbud som fløt gjennom nettsiden i fjor lå på en halv milliard kroner, dvs 20 anbud i snitt hver eneste dag.

- For oss genererer dette en inntekt på mellom fire og fem millioner kroner i året, sier Åge Breivik.