Gårdsbygning i mur: Brudd med lokal byggeskikk

Bygde gården stein for stein

Trones gård i Verdal skiller seg fra andre trønderske gårder. Fordi den er i mur.

Saken oppdateres.

Nå er den nordtrønderske murgården presentert i et prakteksemplar av en bok: "Norsk Murarkitektur". Dette er først og fremst en fagbok for arkitekter og arkitektstudenter, men boka er også en fin inspirasjonskilde for alle som er opptatt av byggekunst i et holdbart materiale, som jo mur er.

–Norge har mange praktfulle bygninger i mur, tegnet av noen av landets ledende arkitekter, sier forfatterne av boka, én av dem er Finn Hakonsen; førsteamanuensis ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU. De andre forfatterne er: Einar Dahle; professor ved AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Torben Dahl; instituttleder og lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole i København og Ole H. Krokstrand; prosjektleder i byggutengrenser.no, et samarbeidsorgan for mur- og betongbransjen i Norge.

Katta og Trones

Boka "Norsk Murarkitektur" tar for seg viktige norske murverksbygninger fra nyere tid, og fra Trøndelag er det med to eksempler: Trondheim katedralskole, som et enslig teglhus i trebyen. Og altså Trones gård, som er en privat gård i Verdal.

Trones Gård ble totalskadd ved brann i 1961. Og det tidligere gårdsanlegget med trønderlån, fjøs og stabbur av tre ble gjenoppbygget og erstattet av et nybygg – men denne gang i mur.

Dermed har gårdsanlegget blitt et av få eksemplarer i moderne norsk arkitektur på et moderne gårdsanlegg i kulturlandskapet.

Trønderrød mur

Den nye gårdens arkitektur er et tydelig brudd med lokal byggeskikk, hvor trematerialet har vært dominerende, og hvor den lange og smale trønderlåna er hjertet i anlegget.

Likevel har den nye gjenoppbyggingsarkitekturen tatt med seg enkelte trekk fra lokal byggeskikk. Dette kommer fram av tunets organisering og gjennom valg av lokale byggematerialer, materialer som tradisjonelt har tilhørt landbrukets driftsbygninger. Steinen som er brukt, er en lokal teglstein fra Innherred teglverk. Den finner vi igjen i fjøsvegger, piper, overdekning over kabler i bakken og drensrør, samt låvepanel, og er blitt malt i en mørk, engelsk rødtone, ganske lik den tradisjonelle rødfargen i Trøndelag.

Gården som ligger opp mot Trones – halvøyas høyderygg – er forankret på en naturlig måte til det nordtrønderske kulturlandskapet, i en arkitektonisk helhet hvor gårdens enkelte bygg typologisk sett skiller seg den trønderske byggeskikken. 
 
 
På forsiden nå