Arkitekten bak Besøkssentret: Har Trøndelag Teater som favoritt

Et liv rundt Domen

For arkitekt Nils Henrik Eggen er Nidarosdomen mer enn bare selve kirka. Han har sett mest på området rundt.

Saken oppdateres.

Eggen med eget arkitektkontor; Eggen Arkitekter, er godt kjent med Domen – men kanskje mest med husene rundt. For de fleste er tegnet av ham.

–Hvilket byggeprosjekt er du, eller ditt arkitektkontor, mest fornøyd med?

–Kontoret har i mange år arbeidet i området ved Nidaros Domkirke; gjennom gjenreisningen av Erkebispegården etter brannen i 1983, og ved byggingen av Besøkssentret på Vestfrontplassen. Målsettingen var å utforme nye bygningsvolum, som i størrelse, form og materialbruk kompletterer det historiske bygningsmiljøet og formidler en sammenheng mellom fortid og nåtid, og forsterker de to byrommene Borggården og Vestfrontplassen.

–Hva er din favorittbygning i Trøndelag?

–Jeg velger å trekke frem Trøndelag Teater, tegnet av arkitektkontoret 4B i 1996–97. Det er i dag et teater med stor bruksfleksibilitet, knyttet opp mot vår tid. Men som samtidig også er sterkt forankret i byen og det gamle teatret. God materialbruk og detaljering. Et fremtidig parkanlegg på deler av Leutenhaven ville gi muligheter til å utforme et verdig forrom mot vest og vestinngangen.

–Og utenfor Trøndelag?

–Hedmarksmuseet; Storhamarlåven, på Domkirkeodden ved Hamar. Satt opp i 1967 til 2005 ved arkitektprofessor Sverre Fehn. Et prosjekt som viser en mesterlig historieforståelse og tolkning formidlet i et anlegg. Blant annet gjennom et inn- og utvendig bevegelsesmønster, delvis på ramper over de historiske ruinene, innvendig også gjennom lysinnfall, materialbruk og detaljering.

–Hva mangler Trondheim arkitektonisk?

–Trondheim fremstår i dag som en by med et stort mangfold og mange kvaliteter, men også med mange utfordringer. Viktige elementer i den fremtidige byutvikling må blant annet være: Kunnskap om – og forståelse av byens historiske kvaliteter og forankring. Kvalitet på uterommene. Kontakt med fjorden.

Til å svare neste uke utfordrer Nils Henrik Eggen arkitekt Lars Fasting fra Fasting Arkitekter. 
 
 
 
 
På forsiden nå