Langs historiens landevei

Hva har 1800-tallets sulteforing av melkekyr å gjøre med det spesielle småbruket Strømsnes på Inderøya? Alt, skal vi snart få høre.

Et innvandrerhjem: Både formen på småbrukstunet og elementer på våningshuset forteller oss at Margarete Uddus oldefar hadde en annen bakgrunn enn den trønderske - eller for den sakens skyld den norske.   Foto: Guro Kulset Merakerås

Først en bitte liten landbrukshistorietime. Fram til slutten av 1800-tallet var fjøsstell et nedprioritert arbeidsfelt og strengt tatt et problem som kvinnene måtte løse. Det var vanlig blant norske og nordiske bønder å ha flere dyr enn det vinterfôret ville holde til.