Stensli stasjon på sporet

Han tok på seg et solid stykke arbeid, ildsjelen Snorre Hov i Ålen, da han bestemte seg for å restaurere Stensli stasjon i hjembygda. Etter 6500 arbeidstimer er den snart 140 år gamle bygningen langt på vei en attraksjon.

Tilblivelsen av Stensli stasjon, eller Eidet stasjon som den opprinnelig het, startet i 1870. Dovre skulle overvinnes, og det nordensfjeldske ble slått sammen med det sydenfjeldske. Det ble ikke spart på noe, og regjeringen brukte et helt nasjonalbudsjett på Rørosbanen.