Bor i bur

Da det ble for trangt for familien på buret, bygde de ett til ved siden av.

Det originale dobbeltburet er godt synlig fra E6 i Melhus. Jorid Jagtøyen var odelsjente på Jagtøyen søndre da hun traff sin Bjørn Haugnæss. De giftet seg, pusset opp det nesten 100 år gamle stabburet på tunet og flyttet inn. Men etter noen år var familien blitt til fem husstandsmedlemmer, og selv om de storkoset seg på buret, begynte det å bli i trangeste laget.