Setsaas er i gang med sin andre periode i bystyret i Trondheim. Han har vært borte fra 10 av 16 møter.

- Jeg skulle gjerne vært mer tilstede. Men fraværet fører ikke til at jeg gjør en dårlig jobb som politiker, hevder Setsaas. Han er lege og reiser mye i forbindelse med arbeidet.

Setsaas mener at vararepresentantene er så flinke at det ikke spiller noen rolle om faste politikere er mye borte. Varaene er med på partiets gruppemøter, og er alltid klare til å stille opp for de faste medlemmene.

- Så du synes ikke fraværet er et problem?

- Ingen velgere har sagt at jeg gjør en dårlig jobb eller stiller på for få møter, sier Setsaas.

Han har ikke bestemt seg for om han tar gjenvalg.

Vanskelig for baker

Tor Jan Sevaldsen representerer Høyre i Kristiansund. Han er bakermester og driver en stor bedrift. Sevaldsen har vært borte fra 11 av 18 møter.

- Uff, er det så mye, er den umiddelbare reaksjonen.

For to år siden erobret Høyre, svært overraskende, nesten halvparten av plassene i bystyret. Flere av representantene som fikk fast plass trodde neppe at det skulle skje.

- Når jeg først sitter der, vil jeg gjøre en god jobb. Men det blir vanskelig med så stort fravær, innrømmer Sevaldsen.

Han bruker mye tid på jobben. Han har også en del nattarbeid og mener det er årsaken til fraværet.

- Jeg har ikke overskudd til alt det politiske arbeidet. Heldigvis har vi dyktige vararepresentanter.

At et varamedlem kan stemme annerledes enn ham i enkelte saker, er en pris han er villig til å betale.

- Har ikke velgerne krav på at du stiller på flere møter?

- Ja, det har de. Hvis noen synes dette er et problem, må jeg nok skjerpe meg. Men det er vanskelig å være selvstendig næringsdrivende og politisk aktiv.

Sevaldsen har ikke bestemt seg for om han vil stille til valg igjen om to år. Men han vil prøve å få med seg flere av møtene i bystyret fra nå av.

Politiske rådgivere

Travle næringslivsfolk drar opp fraværsstatistikken i Kristiansund. I Trondheim er deltakelse i regjeringen en årsak.

- Kathinka Meirik og Aina Holst er hyppige navn på fraværslisten, men det er fordi de er politiske rådgivere i regjeringen, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet, Tore Paulsen Værnes. Han mener representantene i hans gruppe har gode grunner for sitt fravær, og peker på militærtjeneste eller en vanskelig jobbsituasjon.

- Vi skulker ikke, sier Værnes, som selv står med null i fravær.

Sykdom er også en grunn til fravær. Høyreveteranen Inger Johanne Munkvold er i gang med sin tredje periode i bystyret, og har vært borte fra ni møter hittil. Men hun forsikrer at det er høyst ufrivillig.

Plagsom astma

- Astmaen har vært ekstra plagsom. Jeg var også uheldig og brakk skulderen, sier hun.

Hun forteller at hun aldri før har hatt så høyt fravær. Men hun leser sakspapirer og følger med på hva som skjer.

- Jeg håper å komme sterkt tilbake senere. Det er ikke interessen det er noe i veien med, fastslår hun.

Null fravær på Arbeiderpartiets førstemann i Trondheim. Tore Paulsen Værnes påpeker at ingen i hans gruppe skulker møtene i bystyret, alle har gyldig grunn hvis de ikke deltar.Michael Setsaas prioriterer jobb foran politikken. 10 av 16 møter er avviklet uten ham.Tor Jan Sevaldsen vil gjerne, men har ikke nok tid. Han har forfall fra 11 av 18 møter.Inger Johanne Munkvold har astma. Ufrivillig har hun meldt forfall fra ni av 16 møter.