Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i to år. Retten har gitt påtalemyndigheten rett til å anvende sikringsmidler overfor kvinnen i inntil fem år.

Kvinnen fikk vite at hun var hiv-smittet i 1987. I 1997 var hun en tid samboer med en mann, og påførte ham hiv-smitte. Retten har funnet det bevist utover enhver rimelig og forstandig tvil at hun i den perioden samboerskapet med mannen varte med forsett utsatte ham for å bli hiv-smittet.

Retten har i skjerpende retning lagt vekt på de alvorlige konsekvenser overføring av hiv-smitte har for den personen som rammes. At etterforskningen i saken har tatt lang tid og at den tidligere samboeren som ble smittet ikke selv tok ansvar for å beskytte seg er tillagt en viss vekt i formildende retning.

Retten mener at det er en fare for at kvinnen kan gjenta slike handlinger som hun nå er dømt for, og har derfor gitt påtalemyndigheten mulighet til å anvende sikringsmidler i inntil fem år. Kvinnen lever nå i et samboerskap som har hatt en gunstig virkning på hennes livsførsel. Dersom hun fortsetter med en slik ryddig livsførsel, vil sikringsmidlene ikke komme til anvendelse, uttaler retten.