Dagsrevyen har vurdert det dithen at sportsnyhetene er en del av det naturlige nyhetsbildet. Seertallene viser faktisk en ørliten oppsving (særlig blant yngre) i det sporten kommer på, hvilket tyder på at mange er interessert i sportsnyhetene.Dagsrevysjefen har foreløpig ingen planer om å endre på sammensetningen av Dagsrevyen.

Grethe G. Johnsen, sportsredaktør NRK